top of page

Serviceavtale

Ved å tegne serviceavtale på din nye Brielmaiersmaskin får du utvidet garanti i 3 år eller 1000 timer (avhenger av hva som inntreffer først), forutsatt at årlig servicekontroll utføres av Lauvrud Maskin.

Serviceavtale hos Lauvrud Maskin dekker følgende:

- Årskontroll med service, inkl. arbeid- og reisekostnader

  • Servicedeler, olje og filter

  • Diagnostisering

  • Oppgradering til nyeste programvare

 

- Utvidet garanti (3 år eller 1000 timer) for fabrikasjonsfeil

  • Alle reise, arbeids og delekostnader dekkes av Lauvrud Maskin

- 10 % rabatt på deler som ikke dekkes av garantien

Serviceavtale hos Lauvrud Maskin dekker ikke:

Reparasjoner på grunn av normal slitasje, overbelastning eller feil bruk.

Pris:

Brielmaier, kr8000,-/år

Rapid, kr5000,-/år

bottom of page