top of page

SERVICEAVTALE

Ved å tegne serviceavtale på din nye Brielmaiersmaskin får du utvidet garanti i 3 år eller 1000 timer (avhenger av hva som inntreffer først), forutsatt at årlig servicekontroll utføres av Lauvrud Maskin.

Kun kr 750,-/mnd

SERVICEAVTALE HOS LAUVRUD MASKIN DEKKER FØLGENDE:

Utvidet garanti (3 år eller 1000 timer) for fabrikasjonsfeil

- Alle reise, arbeids og delekostnader dekkes av Lauvrud Maskin

Årskontroll med service, inkl. arbeid- og reisekostnader. Herunder:

- Servicedeler, olje og filter

- Diagnostisering

- Oppgradering til nyeste programvare

 

10 % rabatt på deler som ikke dekkes av garantien

- Arbeid i henhold til garantien utføres på kundens forretningssted

GARANTIEN DEKKER IKKE:

Reparasjoner på grunn av normal slitasje, overbelastning eller feil bruk. Deler, reise- og arbeidskostnader ved slike reparasjoner belastes kunden. Statens kilometergodtgjørelse benyttes. 

Lauvrud Maskin Logo.png
bottom of page