top of page

Personvern

Personvernerklæring kunde  
 

Lauvrud Maskin AS ivaretar og beskytter ditt personvern. Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Dette kan f.eks. være navn, adresse, fødselsnummer og betalingsinformasjon. Du skal føle deg trygg på at håndteringen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende regelverk, og at det iverksettes egnede tiltak både teknisk og organisatorisk, slik at personopplysningene håndteres sikkert og at behandlingen er dokumenterbar. 
 

Behandlingsansvarlig 
Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger, slik som innsamling, analyse, registrering og lagring. Lauvrud Maskin AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Lauvrud Maskin AS.  
 

Hva slags informasjon samles inn? 
Lauvrud Maskin AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte gir fra deg. Når du registrerer deg på nyhetsbrev, bestiller en tjeneste eller produkt, eller besøker vår hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi be om følgende personopplysninger: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsnummer, betalingsinformasjon, hvilken virksomhet og bransje du jobber i, og opplysninger om hvilken type tjeneste/ vare du har og ønsker. 
 

Behandlingsgrunnlaget – formålet med behandlingen av dine personopplysninger 
Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gi deg de tjenestene du har registrert deg for, svare på forespørsler, gjennomføre leveransen og faktureringen. 
 

Oppbevaring og lagring av personopplysninger  
Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og sørger for tekniske og organisatoriske tiltak som gir tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene.  
 

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Lauvrud Maskin AS har et rettslig grunnlag for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Rettslig grunnlag vil være avtale, samtykke eller hjemmel i lov. Når Lauvrud Maskin AS ikke lenger har rettslig grunnlag for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.  
 

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt  
Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten. 
 

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:  

  1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,  

  2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov

  3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.  

 

Innsyn og rettigheter  
Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Lauvrud Maskin AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår på hjemmeside. 

Abonnering på nyhetsbrev via e-post må du fylle ut et særskilt skjema for å motta. Du kan når som helst melde deg av ved å følge lenken nederst på nyhetsbrevet. 

bottom of page