top of page
rapid png_edited_edited.png

Rapid to-hjulstraktorer deles inn i hovedsakelig to hovedgrupper, hvor alle har trinnløs hydrostatisk framdrift og mekanisk drift av redskapen via PTO.

I tillegg har vi Rapid Orbito som pga justerbart tyndepunkt kan sies å være maskin for begge grupper.

Gruppe 2

Maskiner med smal hjulgang og tyngdepunktet lenger bak.

Spesielt beregnet for bruk i f eks kommunal sektor eller hagebruk som multimaskin.

I denne gruppa har vi Rapid Uri (helelektrisk), Rapid Kipos, Rapid Mondo og Rapid Varea.

Se Rapid på youtube:

  • YouTube

Gruppe 1

Maskiner med brei hjulgang og framtungt tyngdepunk.

Spesielt beregnet for slåmaskiner og annet utstyr for bratta.
I denne gruppa har vi Rapid Rex, Rapid Swiss og Rapid Monta

bottom of page